Bc. Lukáš Ferenc - gold

Nabídka stavebního pozemku k prodeji

Prodej, stavební pozemek, 4.650 m², Otice u Svojšovic, okr. Strančice

Fotogalerie

Popis pozemku

Dovolujeme si Vám exklusivně nabídnout stavební pozemek o rozloze 4.650,- m², který se nachází v obci Otice u Svojšovic, okres Strančice. Pozemek je vedený na LV 204 pro obec Strančice, katastrální území Otice u Svojšovic. LV je přiložen v dokumentaci společně s územním plánem a vydanou Územně plánovací informací, které lze stáhnout níže po kliknutí na červené tlačítko „ZOBRAZIT MATERIÁLY“. Pozemek je vhodný například pro menšího investora, který využije potencionál rozlohy pozemku, vystaví několik rodinných domů a se ziskem následně prodá. Jedná se o lokalitu označovanou v Územním plánu jako O/BV1, kde na základě územního plánování počítá s možností výstavby rodinných domech venkovského typu. Výstavbu v návrhové ploše O/BV1 je z důvodu rozsáhlosti návrhu a omezených zdrojů podzemních vod nutno podmínit výstavbou veřejných vodovodních řadů napojených na Vodárenskou soustavu Střední Čechy (VSSČ). Otice jsou koncovým odběrným místem na přivaděči Strančice – Svojšovice – Otice. O územní plán počítá s jejím napojením. Celková délka vodovodní sítě bude cca 2.550 m. Napojení rozvojových ploch dle návrhu územního plánu bude provedeno na navržené vodovodní řady procházející kolem těchto rozvojových ploch. Co se týče odvodu splaškových vod (kanalizace), tak v návrhu je také uvažováno s umístěním ČOV, která by sloužila pouze nově navrhované zástavbě – plocha O/BV1. Tato ČOV bude umístěna na pozemku č.parc.162/1 a bude mít kapacitu pro min. 350 EO. Do doby vybudování centrální ČOV a splaškové kanalizace v sídle lze jako provizorní řešení v zastavitelných plochách ve stávající zástavbě (např. v prolukách) a v menších navrhovaných lokalitách (s počtem rodinných domů do 10) povolit individuální likvidaci odpadních vod z jednotlivých rodinných domů pomocí domovních čistíren odpadních vod (DČOV) s odtokem vyčištěných odpadních vod do vodoteče, likvidaci vyčištěných vod zasakováním nebo zálivkou vlastního pozemku. Co se týče elektrifikace, ta je v dosahu a lze pohodlně k parcele přivést. Plynofikace pozemku je taktéž výhledově v návrhu a pravděpodobně bude také realizováno. Více informací Vám rád sdělím telefonicky nebo na místě, kde si můžeme pozemek projít.

Cena včetně provize a právního servisu

9.990.000,- Kč

Dokumentace k nemovitosti

Zde si můžete zobrazit podrobné dokumenty vztahující se k nemovitosti jako je List vlastnictví, Vydaná Územně plánovací informace, Územní plán včetně grafického vyobrazení.

Další informace

další náklady

V ceně zahrnuto:

provize RK, právní servis

Technické informace
Plocha pozemku: 4.650 m2
Umístění objektu: klidná část obce
Inženýrské sítě: Prozatím dostupné připojení ke zdroji elektrické energie, další sítě jsou plánovány výhledově.
Termíny prohlídek

Termíny prohlídek: 

po dohodě, zpravidla o víkendu.

Sledujte nás

Tento dům je Vám na dosah...

+420 774 739 631

k dispozici od 09:00 – 20:00

ODBĚR NEWSLETTERU

PŘIHLAŠTE SE K ODBĚRU NOVÝCH NABÍDEK A ČLÁNKŮ A UŽ NIKDY NEZMEŠKÁTE NOVOU NABÍDKU ...

Neodesíláme spam! Přečtěte si naše podmínky GDPR pro více informací.